Vietnamese English
Trang chủ                             

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Định

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website:  
187 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định.
056.3818109 - 3818909 - 3815909 - Fax:  056.3818109
ttxtdulichbinhdinh@gmail.com 
http://dulichbinhdinh.com.vn - 
http://binhdinhtravel.com.vn
 

 

 

 

 

  Lượt truy cập:
1
 
7
 
4
 
9
 
4
 
3