Vietnamese English
Trang chủ                             

Cơ sở lưu trú 4 sao

 

 

STT

Đơn vị

Điện thoại

Fax

Địa chỉ

Tổng số phòng

Loại hạng

1

E-mail: quynhon@avanihotels.com

Website: http://www.avanihotels.com/

(84-56)

3840132

(84-56)

3840138

Km 18 Quốc Lộ 1D - Quy Nhơn - BĐ

63

4 sao

2

Khách sạn Sài Gòn-QuyNhơn

E-mail: saigonquynhonhotel@vnn.vn

Website:http://www.saigonquynhonhotel.com.vn

(84-56)

3829922

(84-56)

3828128

24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn - BĐ

148

4 sao

3

Royal Hotel & HealthCare Resort Quy Nhơn

E-mail: reservation@royalquynhon.com

Website:http://www.royalquynhon.com

(84-56)

3747100

(84-56)

3747111

01 Hàn Mặc Tử, Quy Nhơn - BĐ

110

4 sao

4

Khách sạn Hải Âu

E-mail: info@seagullhotel.com.vn

Website: www.seagullhotel.com.vn

(84-56)

3846377

(84-56)

3846926

489 An Dương Vương, Quy Nhơn - BĐ

170

4 sao

4

Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn

E-mail: contact@muongthanh.vn

Website: http://muongthanh.vn/

(84-56)

3892666

(84-56)

6892667

02 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn - BĐ

86

4 sao

 

 

  Lượt truy cập:
1
 
7
 
4
 
9
 
4
 
7