Vietnamese English
Trang chủ                             

Cơ sở lưu trú 3 sao

STT

Đơn vị

Điện thoại

Fax

Địa chỉ

Tổng số phòng

Loại hạng

1

Khách sạn Hoàng Yến 1

Website:http://www.hoangyenhotel.com.vn

 

(84-56)

3746900

(84-56)

3746756

5 An Dương Vương, Quy Nhơn – BĐ

93 3 sao

 

  Lượt truy cập:
1
 
7
 
4
 
9
 
4
 
8