Vietnamese English
Trang chủ                             

Cơ sở lưu trú 1 sao

STT

Đơn vị

Điện thoại

Fax

Địa chỉ

Tổng số phòng

Loại hạng

1

Khách sạn Hải Hà

(84-56)

3891295

(84-56)

3892300

05 Trần Bình Trọng

Quy Nhơn - BĐ

16 1 sao

2

Khách sạn Châu Phương 1

(84-56)

3660239

  Cửu Lợi Bắc - Tam quan nam - Hoài Nhơn - Bình Định 20 1 sao

3

Khách sạn Châu Phương 2     QL 1A- Khối Liêm Bình - TT Bồng Sơn - Hoài Nhơn - BĐ 20 1 sao

4

Khách Sạn Anh Nhật

(84-56)

3824055

(84-56)

3811234

213 Tăng Bạt Hổ

Quy Nhơn - BĐ

17 1 sao

5

Khách Sạn Quảng Châu

(84-56)

3525059

 

39 Võ Lai - QN

36 1 sao

6

Khách sạn Hồng Linh

(84-56)

3641105

(84-56)

3841194

242-244-246 Lạc Long Quân - Quy Nhơn – BĐ

23 1 sao

7

Khách sạn Lê Phương

(84-56)

3817700

(84-56)

3817610

223 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn - BĐ

17 1 sao

8

Khách sạn Chương Dương

(84-56)

3846330

(84-56)

3747636

01 Chương Dương, Quy Nhơn - BĐ

20 1 sao

9

Khách sạn  Âu Cơ

(84-56)

3747699

(84-56)

3846854

24 An Dương Vương, Quy Nhơn - BĐ

14 1 sao

10

Khách sạn Lan Anh

(84-56)

3641789

(84-56)

3841800

55 Lạc Long Quân  TP QN - Bình Định

22 1 sao

11

Khách Sạn Phú Phong

(84-56)

3880656

(84-56)

3880021

160 Quang Trung - Tây Sơn, Bình Định

15 1 sao

12

Khách sạn Hồng Hưng

(84-56)

3525188

 

Lô 4 + 5 đường Nguyễn Tư, Quy Nhơn - BĐ

35 1 sao

13

Khách sạn Hừng Đông

(84-56)

3846344

 

11 Tây Sơn,

TP. Quy Nhơn

17 1 sao

14

Khách sạn Thanh Trực

(84-56)

3848178

 

Đường Hùng Vương, KV5, phường Nhơn Phú TP Quy Nhơn

18 1 sao

15

Khách sạn Nguyên Nhật

(84-56)

3850361

 

444 Quang Trung, TT Ngô Mây , Phù Cát – Bình Định

15 1 sao

16

Khách sạn Anh Vy

(84-56)

3847763

 

08 An Dương Vương, Quy Nhơn - BĐ

13 1 sao

17

Khách sạn Bảo Vy

(84-56)

3648847

 

Tổ 4 - KV5 - p. Nhơn Phú - Quy Nhơn - BĐ

11 1 sao

18

Khách sạn Hoa Châu

(84-56)

3580918

 

Lô 110 Thanh Niên, Phú Phong -Tây Sơn - BĐ

22 1 sao

19

Khách sạn NHCT

(84-56)

3822779

(84-56)

3821013

259 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn - BĐ

20 1 sao

20

Khách sạn Bắc Hà

(84-56)

3525899

 

Lô 35-36 Nguyễn Tư,Quy Nhơn - Bình Định

10 1 sao

21

Khách sạn Hồng Hạnh

(84-56)

3520848

(84-56)

3520848

Lô 03- Đường Nguyễn Tư- QN

15 1 sao

22

Khách sạn Điện Ảnh

(84-56)

3822876

(84-56)

3822869

312 Phan Bội Châu

Quy Nhơn - BĐ

25 1 sao

23

Khách sạn Hòa Phát

(84-56)

3861979

 

Thôn Đệ Đức 3 - Hoài Tân - Hoài Nhơn -BĐ

10 1 sao

24

Khách sạn Hoàng Dũng

(84-56)

3841551

(84-56)

3641902

Tổ 5, KV1, Phường Trần Quang Diệu- Quy Nhơn - BĐ

26 1 sao

25

Khách sạn Bình Dương

(84-56)

2244369

 

QL1A, Thôn Dương Liễu Tây, TT. Bình Dương

17 1 sao

26

Khách sạn Hoàng  Dũng 01

(84-56)

6252109

(84-56)

6252108

137 Phan  Đình  Phùng -Quy Nhơn - BĐ

10 1 sao

27

Khách sạn Bắc Nam

(84-56)

3846945

 

Lô 15 Chương  Dương

Quy Nhơn - BĐ

12 1 sao

28

Khách sạn Hữu Nghị

(84-56)

3846323

 

22 An Dương Vương,Quy Nhơn – BĐ

19 1 sao

29

Khách Sạn Thiên Các

(84-56)

3522170

(84-56)

3522170

Lô 8 đường Nguyễn Tư, Quy Nhơn – BĐ

10 1 sao

30

Khách sạn Yến Vy

(84-56)

6294234

 

18/7 Trần Văn Ơn

Quy Nhơn - BĐ

33 1 sao

31

Khách sạn Phương Đông

(84-56)

3747767

 

03/21 Ngô Mây

Quy Nhơn - BĐ

17 1 sao

32

Khách sạn Hồng Ánh

(84-56)

3946369

 

Lô  88 -204 - Võ  Liệu - G h ề n h  Rá n g - Quy Nhơn – BĐ

25 1 sao

33

Khách sạn Ý Linh

(84-56)

3894455

(84-56)

3894555

18 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn – BĐ

24 1 sao

34

Khách sạn Tân Trang

(84-56)

3946366

 

207 Nguyễn Văn – Ghềnh Ráng - Quy Nhơn – BĐ

16 1 sao

35

Khách sạn Yến Thu

(84-56)

3865500

(84-56)

3865500

Cửu Lợi Bắc-Tam Quan - Hoài Nhơn

23 1 sao

36

Khách sạn Trùng Khánh

(84-56)

3824378

 

227 Đống Đa – Quy Nhơn – Bình Định

10 1 sao

37

Khách sạn Hải Sơn

(84-56)

3521585

 

Lô 45 Nguyễn Tư - Quy Nhơn - BĐ

10 1 sao

38

Khách sạn Thượng Hải

(84-56)

3521999

 

Lô 41 đường Nguyễn Tư, Quy Nhơn – BĐ

10 1 sao

39

Khách sạn Anh Nguyên

(84-56)

3561756

 

271/5 Quang Trung,Bồng Sơn, Hoài Nhơn - BĐ

10 1 sao

40

Khách sạn Hồng Trinh

 

(84-56)

3680601

 

65 Quang Trung,

Tây Sơn, Bình Định

12 1 sao

41

Khách sạn Hoàng Phúc

(84-56)

3946999

 

134 - Nguyễn Văn -Quy Nhơn - BĐ

23 1 sao

42

Khách sạn Hưng Thịnh

(84-56)

3946377

(84-56)

3946377

Lô  168 Võ Liệu  - Quy Nhơn - BĐ

22 1 sao

43

Khách sạn Vương Quốc

(84-56)

3741677

(84-56)

3841409

595 Lạc Long Quân - P. Trần Quang Diệu Quy Nhơn - BĐ

13 1 sao

44

Khách sạn Lan Vy

(84-56)

3647123

 

104 Chương Dương -Quy Nhơn - BĐ

16 1 sao

45

Khách sạn Nhật Minh

(84-56)

3946981

 

158 Võ Liệu - Quy Nhơn – BĐ

14 1 sao

46

Khách sạn Lạc Hồng

(84-56)

3741029

 

Ngã ba Phú Tài(Quốc lộ 1A) Quy Nhơn - BĐ

17 1 sao

47

Khách sạn Hoàng Long

(84-56)

3660239

 

234-236 Biên Cương Bồng Sơn, Hoài Nhơn – BĐ

16 1 sao

48

Khách sạn  Mỹ Tiến

(84-56)

2246766

(84-56)

3546766

25 Nguyễn Thị Định

26 1 sao

49

Khách sạn Ba Đàm

(84-56)

3680888

(84-56)

3880141

Hòa Trung – Bình Tường – Tây Sơn – Bình Định

24 1 sao

50

Khách sạn Hà My

(84-56)

3892869

 

19 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn - BĐ

11 1 sao

51

Khách sạn Hoàng Sơn

(84-56)

3846916

 

03 Ngô Mây,

Quy Nhơn - BĐ

10 1 sao

52

Khách sạn My Linh

(84-56)

3892223

 

88 Xuân Diệu – TP. Quy Nhơn – Bình Định

32 1 sao

53

Khách sạn Anh Khoa

(84-56)

6250255

 

34 Trường Chinh – tp.Quy Nhơn – Bình Định

11 1 sao

54

Khách sạn Nam Khánh

(84-56)

3847346

 

33 Chương Dương – tp. Quy Nhơn – Bình Định

14 1 sao
55 Khách sạn Khải Hoàn

(84-56)

3878742

  Thôn Xuân Phong, xã An Hòa, h.An Lão 12 1 sao
56 Khách sạn Hai Hường

(84-56)

3847277

  Lô 59 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn - BĐ 24 1 sao
57 Khách sạn Hồng Ân

(84-56)

3635009

  Khu Quy hoạch dân cư Bắc Ngô Gia Tự - p.Bình Định –TX An Nhơn-Bình Định 21 1 sao
58 Khách sạn Thành Công

(84-56)

3748333

(84-56)

3748333

Tổ 8,KV5, Nhơn Phú - Quy Nhơn, BĐ 26 1 sao
59 Khách sạn Thái Bình Dương

(84-56)

383222

  Thôn Phú Mỹ 1 –Phước Lộc – Tuy Phước 11 1 sao
60 Khách sạn Đặng Gia

(84-56)

3839424

  KV Bả Canh -TT. Đập Đá -An Nhơn - BĐ 20 1 sao
61 Khách sạn Hoàng Tử

(84-56)

3747865

  Lô 201-Võ Liệu - Quy Nhơn - BĐ 16 1 sao
62 Khách sạn Lan Anh 01 3893109   19 Xuân Diệu

Quy Nhơn - BĐ

13 1 sao
63 Khách sạn Hồng Kông

(84-56)

3547999

 

206 Tây Sơn

TP. Quy Nhơn
13 1 sao
64 Khách sạn Hương Giang

(84-56)

3821747

 

56 Lê Hồng Phong - Quy Nhơn 

13 1 sao
65 Khách sạn Tuyết Nhung

0989257958

  Thôn An Dưỡng 2 – Hoài Tân – Hoài Nhơn 10 1 sao
66 Khách sạn Thanh Linh 1

(84-56)

3825885

(84-56)

3825892

148 Nguyễn Huệ,

Quy Nhơn
20 1 sao
67 Khách sạn Quỳnh Hương A1

(84-56)

246194

 

635 Trần Hương Đạo

- Quy Nhơn
10 1 sao
68 Khách sạn Thảo Trinh

(84-56)

3855349

  Đường Võ Thị Sáu – Phù Mỹ - Bình Định 19 1 sao
69 Khách sạn An Thịnh Phú

(84-56)

3823006

  283  Nguyễn Huệ - Quy Nhơn  10 1 sao
70 Khách sạn Thiên Tân

(84-56)

3846077

  02 Tống Phước Phổ - Gềnh Ráng - Quy Nhơn  13 1 sao
71 Khách sạn Tây Nguyên

 

  20 An Dương Vương - QN 20 1 sao

 

  Lượt truy cập:
1
 
7
 
4
 
9
 
4
 
8