Vietnamese English
Trang chủ                             

    ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

    Bình Định có 11 đơn vị hành chính: thành phố Quy Nhơn là tỉnh lỵ, đô thị loại 1, thị xã An Nhơn, và 9 huyện gồm An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh (miền núi), Tây Sơn, Hoài Ân (trung du), Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát,  Tuy Phước (đồng bằng). 

 

  Lượt truy cập:
1
 
7
 
4
 
9
 
4
 
6