Quyết định quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên website

Thứ tư - 28/02/2018 20:45
 
               SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH                                                                      
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 Số:      /QĐ-TTTTXTDL                                                                                             Bình Định, ngày   tháng     năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
V/v quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên
Trang Thông tin điện tử Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH
 
- Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;
- Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
- Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử và mạng xã hội;
- Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Bình Định về Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SDL ngày 23/6/2017 của Sở Du lịch Bình Định về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định;
Xét đề nghị của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định.
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Quyết định số 107/QĐ-TTTTXTDL ngày 07/7/2017.
Điều 3: Toàn thể cán bộ viên chức thuộc Ban Biên tập có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
     Nơi nhận:
        - Giám đốc Sở (b/cáo);                                                                                                                      GIÁM ĐỐC
        - V/p Sở (p/hợp);
        - Như Điều 3;
        - Lưu VT,KT;


                                                                                                                                                             Huỳnh Thị Kim Bình

Tác giả bài viết: TTTTXTDLBD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây