Accommodation facility at Hoai Nhon

Wednesday - 24/05/2017 10:19
 
Khách sạn Phong Lan (84-56)
3561336
(84-56)
3761405
Thôn Đệ Đức - ngã 3 Hoài Tân - Hoài Nhơn - Bình Định 20   2 Star
 
Khách sạn Châu Phương 1 (84-56)
3660239
  Cửu Lợi Bắc - Tam quan nam - Hoài Nhơn - Bình Định 20 1 Star
Khách sạn Châu Phương 2     QL 1A- Khối Liêm Bình - TT Bồng Sơn - Hoài Nhơn - BĐ 20 1 Star
Khách sạn Hòa Phát (84-56)
3861979
  Thôn Đệ Đức 3 - Hoài Tân - Hoài Nhơn -BĐ 10 1 Star
Khách sạn Yến Thu (84-56)
3865500
(84-56)
3865500
Cửu Lợi Bắc-Tam Quan - Hoài Nhơn 23 1 Star
Khách sạn Anh Nguyên (84-56)
3561756
  271/5 Quang Trung,Bồng Sơn, Hoài Nhơn - BĐ 10 1 Star
Khách sạn Hoàng Long (84-56)
3660239
  234-236 Biên Cương Bồng Sơn, Hoài Nhơn – BĐ 16 1 Star
Khách sạn Tuyết Nhung 0989257958   Thôn An Dưỡng 2 – Hoài Tân – Hoài Nhơn 10 1 Star
 
Khách sạn Hương Biển 2     An Dưỡng I - Hoài Tân – Hoài Nhơn  11  
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
Statistical Access
  • Online16
  • Today301
  • This month92,228
  • Total4,109,616
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second