Cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn

Thứ bảy - 20/05/2017 08:26
Danh sách cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn - Cập Nhật đến tháng 10/2018
STT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại
(0256)
I 5 sao    
1 FLC Quy Nhơn Resort &Spa Xã Nhơn Lý, Tp Quy Nhơn 6288.888
II 4 sao    
1 Avani Quy Nhơn Resort & Spa Km 18, QL 1D,Ghềnh Ráng, Quy Nhơn 3840.132
2 Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn 24 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 3829.922
3 Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn 02 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 6529.466
4 Royal Resort 01 Hàn Mặc Tử, Tp Quy Nhơn 6549.700
5 Khách sạn Hải Âu 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 6547.277
6 Khách sạn Hoàng yến 05 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3746.900
III 3 sao    
1 Khách sạn Canary 13-17 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 3891.277
2 Khách sạn Osaka 98 A Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn 3827.875
3 Khách sạn Quy Nhơn 08 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 3891.978
IV 2 sao    
1 Khách sạn Lê Lợi 09 Lê Lợi, Tp Quy Nhơn 3822.292
2 Khách sạn Bình Dương 493 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3846.267
3 Khách sạn Thái Bảo 2 12 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3520.816
4 Khách sạn Cali 61-64 Hoàng Quốc Việt, Tp Quy Nhơn 0898 191 379
5  Khách sạn Én Việt 56 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3547.789
6 Khách sạn Hoàng Yến 2  04 Phan Chu Trinh, Tp Quy Nhơn 3893.599
7 Khách sạn Eden 60 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn 6252.222
8 Khách sạn Hoàng Yến 3 376 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn 3829.899
9  Khách sạn Khang Khang 2 37-39 Ngô Gia Tự, Tp Quy Nhơn 3747.727
10 Khách sạn Ngọc Linh  06 Trần Văn Ơn, Tp Quy Nhơn 3546.699
11 Khách sạn Hưng Thịnh 168 Võ Liệu, Tp Quy Nhơn 3946.377
12 Khách sạn King 68 Hàn Mặc Tử, Tp Quy Nhơn 3647.646
13 Khách sạn Blue Sea 02 B Trần Độc, Tp Quy Nhơn 3826.979
14 Khách sạn Red 10 Bình Hà, Tp Quy Nhơn  
15 Khách sạn Thanh Thanh 88-90 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn 3278.278
16 Khách sạn Green Park 144 Đô Đốc Bảo, Tp Quy Nhơn 3818.369
17 Khách sạn Nhất Thanh Chương Dương 3535.739
18 Khách sạn Minh Nhật Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn 3818.811
19 Khách sạn Sao Biển 98 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn 6506.688
20 Khách sạn Thảo Linh 256 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn 3535.867
21 Resort Aurora Km15,QL 1D, Tp Quy Nhơn 0888.698.777
V 1 sao    
1 Khách sạn Hồng Linh 242-246 Lạc Long Quân, Tp Quy Nhơn 3641.105
2 Khách sạn Lê Phương 223 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn 3817.700
3 Khách sạn Chương Dương 01 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 3846.330
4 Khách sạn Âu Cơ 24 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn  
5 Khách sạn Lan Anh 55 Lạc Long Quân, Tp Quy Nhơn 3641.789
6 Khách sạn Hồng Hưng 04-5 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3525.188
7 Khách sạn Thành Hưng 35-36 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn  
8 Khách sạn Thanh Trực Đường Hùng Vương, KV5, Tp Quy Nhơn 3848.178
9 Khách sạn Anh Vy 08 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3847.763
10 Khách sạn Bảo Vy Tổ 4, KV5, Tp Quy Nhơn 3648.847
11 Khách sạn Điện Ảnh 312 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn .
12 Khách sạn Hai Hường 59 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn 3847.277
13 Khách sạn  Hải Hà 05 Trần Bình Trọng, Tp Quy Nhơn 3891.295
14 Khách sạn Hồng Diệp 88 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn 3892.229
15 Khách sạn Anh Khoa 34 Trường Chinh, Tp Quy Nhơn 6250.255
16 Khách sạn Nam Khánh 33 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 3847.346
17 Khách sạn Bắc Nam 171 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 3846.945
18 Khách sạn Hữu Nghị 22 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3846.323
19 Khách sạn Thiên Các 08 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3892.921
20 Khách sạn Yến Vy 18/7-20/3 Trần Văn Ơn, Tp Quy Nhơn 6294.234
21 Khách sạn Phương Đông 03/21 Ngỗ Mây, Tp Quy Nhơn 3747.767
22 Khách sạn Hữu Phước 34/34 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3846.673
23 Khách sạn  Ý Linh 18 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 3894.455
24 Khách sạn Trùng Khánh 227 Đống Đa, Tp Quy Nhơn 3824.378
25 Khách sạn Hải Sơn 45 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn  
26 Khách sạn Thượng Hải 41 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3521.999
27 Khách sạn Vương Quốc 295 Lạc Long Quân, Tp Quy Nhơn 3841.409
28 Khách sạn Lạc Hồng Ngã 3 Phú Tài, Tp Quy Nhơn 3841.360
29 Khách sạn Mỹ Tiến 25 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn 2246.766
30 Khách sạn Hà My 19 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn 3892.869
31 Khách sạn Hồng Hạnh 03 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3520.848
32 Khách sạn Thành Công Tổ 8, KV5, Tp Quy Nhơn 3748.333
33 Khách sạn Hoàng Sơn 03 Ngô Mây, Tp Quy Nhơn 3846.916
34 Khách sạn Hừng Đông 11 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn 3846.344
35 Khách sạn Hương Giang 56 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn 3821.747
36 Khách sạn Anh Nhật 213 Tăng Bạt Hổ, Tp Quy Nhơn 3824.055
37 Khách sạn Hoàng Dũng 01 137 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn 6252.109
38 Khách sạn NHCT 259 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn 3822.779
39 Khách sạn Quỳnh Hương A1 635 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn 2469.194
40 Khách sạn Tây Nguyên 20 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 01288.546.199
41 Khách sạn Thành Long 285 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn  
42 Khách sạn Quỳnh Hoa KQH DC KV2-6, Tp Quy Nhơn  
43 Khách sạn Hoài Thu 650 Hùng Vương, Tp Quy Nhơn 3848.029
44 Khách sạn Thiên Hải 05 Nguyễn Thiếp, Tp Quy Nhơn 3827.737
45 Khách sạn Phú Tài Ngã 3 Phú Tài, Tp Quy Nhơn 3384.121
46 Khách sạn Lucky 39 Võ Lai, Tp Quy Nhơn 3525.155
47 Khách sạn Phương Mai 254 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn 3716.801
48 Khách sạn Khang Khang 3 55A Chương Dương, Tp Quy Nhơn 3535.727
49 Khách sạn Viễn Dương 34 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 0914.501.170
50 Khách sạn Bảo Ngân 52 Lê Công Miễn, Tp Quy Nhơn 3501.570
51 Khách sạn Thanh Tùng 12-14 Tú Xương, Tp Quy Nhơn  
52 Khách sạn Đông Tây 26 Nguyễn Lạc, Tp Quy Nhơn 3824.877
53 Khách sạn Ly Kỳ 368 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn 0913.611.479
54 Khách sạn Nguyệt Hoa 08 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Quy Nhơn 3522.139
55 Khách sạn Kim Khánh Đường Kim Đồng, Tp Quy Nhơn 3815.079
56 Khách sạn Hoàng Oanh 02 Trần Độc, Tp Quy Nhơn 3818.579
57 Khách sạn Hoàng Phương 249 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn 2210.203
58 Khách sạn Khang Khang 4 03 Trần Văn Ơn, Tp Quy Nhơn 3535.929
59 Khách sạn Phương Danh 97 Chương Dương, Tp Quy Nhơn 0941.770.668
60 Khách sạn Khải Hoàn 02 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3521.220
61 Khách sạn Bình Minh 26 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn 3646.969
62 Khách sạn Hoàng Sa DC1C-5 Trần Văn Ơn, Tp Quy Nhơn 3604.888
63 Life’s Beach Bãi Xếp Tổ 3, KV1, P Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn  
64 Khách sạn Âu Lạc 31A Nguyễn Lạc, Tp Quy Nhơn 6555.556
65 Khách sạn Thiên Các 2 44 Nguyễn Tư, Tp Quy Nhơn 3521.818

Tác giả bài viết: TTTTXTDLBD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập34
  • Hôm nay1,219
  • Tháng hiện tại39,792
  • Tổng lượt truy cập3,228,262
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây